Svetainės Taisyklės ir Privatumo politika.
+1 balsas
Malda ir patyrimai
Gal galite pasimelsti už mane, nes jaučiu, kad mane valdo baimė ir nerimas...

2 Atsakymų

+1 balsas
(570 taškų)
Suprantu tave ir meldžiu tau ramybės. Mane taip pat laikas nuo laiko apima nerimas ir baimė - baimė dėl ateities, dėl sveikatos, baimė, kad žmonės sužinos, kokia aš esu, baimė, kad prarasiu draugus, kad patirsiu gėdą, kad susimausiu... Jos atima gyvenimo džiaugsmą, aptemdo žvilgsnį ir dienos tampa kančia. Tada prašau Kristaus parodyti man tos baimės šaknį. Dažniausiai šaknyje glūdi nepasitikėjimas Dievu, nes kažkurią akimirką, net buvau nepastebėjusi kurią, pradėjau mąstyti ir matyti savo gyvenimą taip, lyg pati jį tvarkau, viena ir vieniša, o mano Dievas yra toli ir abejingas man. Tada prašau Jo pagalbos padėti man praregėti, nes Jis juk žadėjo :  „Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu“ Heb 13,5. Prašau padėti pamatyti Jį tikrąjį: mylintį, atjaučiantį, esantį labai arti ir dalyvaujantį mano kasdienybėje...  Ir - galingą.

Kristus žadėjo Jn 14,27 Aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne kaip pasaulis duoda, Aš jums duodu. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneišsigąsta.
0 balsų
Ps 23,1-6
1 Viešpats yra mano ganytojas-aš nestokosiu.
2 Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų.
3 Jis atgaivina mano sielą, veda mane teisumo takais dėl savo vardo.
4 Nors eičiau per mirties šešėlio slėnį, nebijosiu pikto, nes Tu su manimi. Tavo lazda bei Tavo ramstis nuramina mane.
5 Tu paruoši man stalą mano priešų akivaizdoje, aliejumi man patepi galvą, mano taurė sklidina.
6 Tikrai, gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius.
Čia galite užduoti klausimus ir gauti atsakymus iš kitų bendruomenės narių.

29 klausimų

23 atsakymų

183 vartotojų

...