Svetainės Taisyklės ir Privatumo politika.
0 balsų
Mokslas ir tikėjimas
Kodėl jūs taip isitikinę, kad būtent Jėzus yra gelbėtojas, o ne Muhametas ar dar kas nors?

3 Atsakymų

0 balsų
Na, atsakymas paprastas - niekas kitas nenumirė už tavo nuodėmes pats būdamas teisus. Ir niekas kitas nebuvo apkaltintas kaip didžiausias nusidėjėlis, nors nei karto nenusidėjo. Niekas kitas nemirė už nusidejelį iš meilės, tam kad tas vargšas nusidėjėlis, kuris neturėjo jokių šansų būti teisus prieš Dievą, galėtų gyventi su Dievu ir dar daugiau - būti jo vaiku. Būti išteisintas dėl savo visų nuodėmių per Jėzaus auką ant Kryžiaus. Ir niekas kitas neprisikėlė iš numirusių - vienintelis Jėzus Kristus.
0 balsų
Biblijoje, Apaštalų darbų 4, 12 parašyta: "Ir nėra niekame kitame išgelbėjimo, nes neduota žmonėms po dangumi kito vardo [Jėzaus], kuriuo turime būti išgelbėti". Tuo viskas ir pasakyta!
0 balsų
Ačiū už jūsų klausimą, kodėl krikščionys taip įsitikinę, kad Jėzus yra Gelbėtojas, o ne Mahometas ar kas nors kitas.
Pirma, Biblija moko, kad Jėzus yra vienintelis kelias į išgelbėjimą. Evangelijos pagal Joną 14, 6 Jėzus sako: ,,Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas neateina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane". Tai reiškia, kad išgelbėjimą galima rasti tik per asmeninį santykį su Jėzumi Kristumi.

Antra, Biblija moko, kad Jėzus yra Dievo Sūnus. Jono 3, 16 rašoma: "Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą". Tai reiškia, kad Jėzus yra ne tik pranašas, bet ir Dievas kūne.

Trečia, Biblija moko, kad Jėzus išpildė daugybę Senojo Testamento pranašysčių. Izaijo 53, 5 parašyta: "Bet jis buvo perdurtas dėl mūsų nusikaltimų, sutriuškintas dėl mūsų kalčių; bausmė, atnešanti mums ramybę, teko jam, ir jo žaizdomis mes esame pagydyti". Tai reiškia, kad Jėzaus mirtis ant kryžiaus buvo išpranašauta šimtus metų prieš tai, kai ji įvyko, ir ji buvo skirta mūsų nuodėmėms atleisti.

Ketvirta, Biblija moko, kad Jėzus per savo žemiškąją tarnystę padarė daug stebuklų. Evangelijos pagal Joną 20, 30-31 eilutėse rašoma: "Jėzus mokinių akivaizdoje padarė dar daug kitų ženklų, kurie šioje knygoje nesurašyti. Bet tai užrašyta, kad jūs tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir kad tikėdami turėtumėte gyvenimą jo vardu". Tai reiškia, kad Jėzaus stebuklai buvo Jo dieviškosios prigimties įrodymas.

Penkta, Biblija moko, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių. 1 Korintiečiams 15, 3-4 rašoma: "Ką esu gavęs, perdaviau jums kaip pirmaeilę svarbą: kad Kristus numirė už mūsų nuodėmes pagal Raštus, buvo palaidotas ir trečią dieną prisikėlė pagal Raštus". Tai reiškia, kad Jėzaus prisikėlimas yra įrodymas, jog Jis yra tas, kuo teigė esąs.

Šešta, Biblija moko, kad Jėzaus žinia buvo meilės ir atleidimo žinia. Evangelijos pagal Matą 22, 37-39 eilutėse rašoma: "Jėzus atsakė: "Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visu protu. Tai pirmasis ir didžiausias įsakymas. Į jį panašus ir antrasis: 'Mylėk savo artimą kaip save patį'". Tai reiškia, kad Jėzaus mokymas buvo sutelktas į meilę Dievui ir meilę kitiems.

Galiausiai Biblija moko, kad Jėzus vieną dieną sugrįš ir įkurs žemėje savo karalystę. Apreiškimo knygos 22, 20 eilutėje rašoma: "Tas, kuris tai liudija, sako: 'Taip, aš netrukus ateisiu'. Amen. Ateik, Viešpatie Jėzau." Tai reiškia, kad Jėzaus istorija nėra baigta ir yra vilties ateičiai.
Čia galite užduoti klausimus ir gauti atsakymus iš kitų bendruomenės narių.

48 klausimų

52 atsakymų

183 vartotojų

...