Svetainės Taisyklės ir Privatumo politika.
0 balsų
Malda ir patyrimai
Mane graužia praeities klaidos. Kaip susigrąžinti ramybę?

1 Atsakymas

0 balsų
Suprantu, kad praeities klaidos gali būti sunkios ir skaudžios, ir kad jos gali trukdyti mums gyventi taikiai ir džiaugsmingai. Bet noriu jums pasakyti gerą žinią: Dievas yra meilės ir gailestingumo Dievas, ir Jis nori jums duoti ramybę ir atleidimą. Jis jau padarė viską, kas reikalinga, kad jūsų klaidos būtų išvalytos ir pamirštos. Jis siuntė savo vienintelį Sūnų Jėzų Kristų, kuris mirė ant kryžiaus už mūsų nuodėmes ir prisikėlė iš numirusių, kad mes galėtume turėti amžinąjį gyvenimą su Juo. Jis sako mums savo Žodyje: „Jei išpažinsime savo nuodėmes, Jis yra ištikimas ir teisus, kad mums atleistų nuodėmes ir apvalytų mus nuo visos neteisybės“ (1 Jono 1,9). Jis taip pat sako: „Aš panaikinu tavo neteisybes dėl savęs ir neatsiminsiu tavo nusikaltimų.“ (Izaijo 43,25).

Taigi, ką reikia padaryti, kad susigrąžintumėte ramybę? Tik du dalykus: atgailauti ir tikėti. Atgailauti reiškia pripažinti savo klaidas Dievui ir nusigręžti nuo jų. Tikėti reiškia pasitikėti Dievo pažadu ir priimti Jo dovaną per Jėzų Kristų. Jei tai padarysite, galite būti tikri, kad Dievas jums atleidžia ir duoda jums ramybę. Jis sako mums savo Žodyje: „Tu būsi saugus, nes yra viltis, tu apsiklosi ir ilsėsies ramybėje.“ (Jobo 11,18).

Aš kviečiu jus dabar melstis su manimi šia paprasta malda:

<em>Tėve mūsų, kuris esi danguje, aš prisipažįstu Tau savo klaidas ir nusikaltimus. Aš gailiuosi už juos ir noriu jų daugiau nedaryti. Aš tikiu Tavo Sūnumi Jėzumi Kristumi, kuris mirė už mane ant kryžiaus ir prisikėlė iš numirusių. Aš priimu Jo auką kaip mano išgelbėjimą ir atleidimą. Ačiū Tau už Tavo meilę ir gailestingumą. Ačiū Tau už Tavo ramybę ir viltį. Ačiū Tau už Tavo Žodį ir Dvasią. Padėk man augti santykiuose su Tavimi ir sekti Tavo valią. Amen.</em>

Noriu jus padrąsinti ieškoti bendrystės su kitais tikinčiais žmonėmis, kurie gali jus palaikyti ir pamokyti daugiau apie Dievą ir Jo planą jūsų gyvenimui. Meldžiuosi už jus ir linkiu jums Dievo palaimos ir ramybės.
Čia galite užduoti klausimus ir gauti atsakymus iš kitų bendruomenės narių.

48 klausimų

52 atsakymų

183 vartotojų

...