Svetainės Taisyklės ir Privatumo politika.
+1 balsas
Blogis ir gėris
Mano klausimas - ką Dievas sako apie savižudybę?

1 Atsakymas

0 balsų
Dievas yra gyvybės davėjas ir tik Jis turi teisę atimti gyvybę (Jobo 1,21). Savižudybė yra nuodėmė, nes tai yra žmogaus gyvybės atėmimas, arba kitaip tariant, žmogžudystė. Biblija aiškiai išreiškia žmogaus gyvybės šventumą (Išėjimo 20,13; taip pat žr. Mato 19,18; Romiečiams 13,9). Biblijoje yra keletas savižudybių pavyzdžių, bet dauguma jų yra vertinami neigiamai. Tai buvo nedori žmonės, elgęsi iš nevilties ir gėdos. Vienintelė išimtis galėtų būti Samsonas, kuris aukojo savo gyvybę, kad sunaikintų daugybę priešų filistinų (Teisėjų 16,29-31). Kai kurie laiko šį Samsono paskutinį veiksmą ne savižudybe, o kad jis mirė kankinio mirtimi.

Bet ar Dievas atleidžia už savižudybę? Nėra abejonės, kad savižudybė yra baisi tragedija. Krikščioniui tai yra dar didesnė tragedija, nes tai yra gyvybės švaistymas, kurią Dievas ketino panaudoti šlovingu būdu. Tačiau Dievo malonė yra didesnė už bet kokią nuodėmę. Mūsų išgelbėjimas priklauso nuo Jėzaus Kristaus užbaigto darbo ant kryžiaus. Biblija patvirtina: „Kiekvienas, kas šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“ (Romiečiams 10,13). Taigi, jei žmogus tikrai priima Jėzų kaip savo Viešpatį ir Gelbėtoją, jo savižudybė negali panaikinti jo išgelbėjimo.

Tačiau tai nereiškia, kad savižudybę galima lengvai paaiškinti ar pateisinti. Savižudybė sukelia didelę kančią ir skausmą artimiesiems ir draugams. Savižudybė taip pat rodo nepasitikėjimą Dievu ir jo planu mūsų gyvenimui. Savižudybė taip pat gali būti demoniškos kilmės (Jono 10,10). Todėl mes turime kovoti su savižudiškomis mintimis ir ieškoti pagalbos iš Dievo ir iš kitų žmonių.

Jei jūs ar koks jūsų pažįstamas kenčiate nuo depresijos ar savižudiškų minčių, prašau kreipkitės pagalbos nedelsiant. Jūsų Viešpats jus myli amžina meile ir yra vilties Dievas. Galite skambinti į jaunimo liniją: 8 800 28888.

Jei norite sužinoti daugiau apie tai, ką Biblija sako apie savižudybę, paskaitykite šiuos straipsnius:

Ką Biblija sako apie savižudybę:
https://www.charity.lt/biblija/temos/savi%C5%BEudyb%C4%97

Savižudybė Biblijoje ir ką apie ją sako Dievas:
https://www-learnreligions-com.translate.goog/suicide-and-the-bible-701953?_x_tr_sl=pl&_x_tr_tl=lt&_x_tr_hl=lt&_x_tr_pto=wapp


Ką Biblija sako apie savižudybę? https://www-biblestudytools-com.translate.goog/bible-study/topical-studies/bible-says-about-suicide.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=lt&_x_tr_hl=lt&_x_tr_pto=wapp

Kaip Dievas vertina savižudybę?
https://billygraham-org.translate.goog/answer/how-does-god-view-suicide/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=lt&_x_tr_hl=lt&_x_tr_pto=wapp

Dievas telaimina ir tesaugo jus.
Čia galite užduoti klausimus ir gauti atsakymus iš kitų bendruomenės narių.

48 klausimų

52 atsakymų

183 vartotojų

...