Svetainės Taisyklės ir Privatumo politika.
0 balsų
Nežinau, kaip melstis - ką galėtumėte patarti?

2 Atsakymų

0 balsų
Sveiki, džiaugiuosi, kad norite išmokti melstis. Melstis - tai bendrauti su Dievu. Tai reiškia Jam dėkoti, garbinti, pripažinti savo klaidas ar išsakyti savo poreikius. Tai reiškia kalbėti su Juo kaip su draugu. Norėdami melstis, galite tiesiogiai kreiptis į Dievą, pripažindami Jo išskirtinumą. Žmonės kreipiasi į Dievą tokiomis frazėmis kaip „Dieve Tėve“, „Dangaus Tėve“ ar „Visagali Dieve“. Kaip pasirinksite Jį vadinti, tai jums primins, su kuo kalbate ir ką Jis reiškia jūsų gyvenime. Galite melstis bet kada ir bet kur, bet jei įmanoma, geriau rasti netriukšmingą laiką ir vietą. Dievas nusipelno jūsų dėmesio, ir jums gali būti sunkiau Jį išgirsti triukšmingoje ir blaškančioje jūsų dėmesį vietoje. Galite melstis už savo šeimą, už savo darbą, už savo sveikatą, už savo bažnyčią ir už visą pasaulį. Galite melstis Biblijos žodžiais arba savo žodžiais. Svarbiausia - būti nuoširdžiam ir atviram. Jis jus myli ir nori klausytis jūsų.

https://www.charity.lt/biblija/temos/malda
0 balsų
Melstis – tai bendrauti su Dievu ir išreikšti savo dėkingumą, prašymus, poreikius ir nuotaikas. Melstis nereiškia tik kartoti išmoktas formules ar žodžius, bet kalbėti su Dievu nuoširdžiai ir atvirai, kaip su draugu. Štai keli patarimai, kaip galite melstis:

•Pradėkite savo maldą su garbinimu ir padėka. Pagarbiai kreipkitės į Dievą ir pripažinkite Jo didybę, meilę ir galybę. Padėkokite Jam už visus Jo gerus darbus jūsų gyvenime ir aplinkinio pasaulyje. Pavyzdžiui: „Tėve mūsų, kuris esi danguje, šventinamas būk Tavo vardas. Aš garbinu Tave ir dėkoju Tau už viską, ką Tu man davei ir padarei.“

•Toliau išdėstykite savo prašymus ir poreikius Dievui. Papasakokite Jam, kas jus neramina, ko jums trūksta, ko jūs trokštate ar ko jūs bijote. Paprašykite Jo pagalbos, vadovavimo, išminties ar malonės. Būkite konkretus ir nuoširdus. Pavyzdžiui: „Viešpatie, aš prašau Tavęs, kad Tu man suteiktum ramybės ir stiprybės šiuo sunkiu metu. Aš susiduriu su daugybe išbandymų ir sunkumų savo darbe, šeimoje ir dėl sveikatos. Aš tikiu, kad Tu gali man padėti ir išgelbėti mane.“

•Baigdami savo maldą, atiduokite savo valią Dievui ir pasitikėkite Jo planu jūsų gyvenimui. Pasakykite Jam, kad jūs Jo mylite ir norite sekti Jo valią. Pakartokite savo dėkingumą ir garbinimą. Užbaikite savo maldą Jėzaus Kristaus vardu, nes per Jį mes turime priėjimą prie Dievo Tėvo. Pavyzdžiui: „Tėve mūsų, aš atiduodu Tau savo gyvenimą ir pasitikiu Tavo meile ir galybe. Aš noriu gyventi pagal Tavo žodį ir daryti Tavo valią. Aš myliu Tave ir garbinu Tave. Ačiū Tau už Tavo Sūnų Jėzų Kristų, kuris mirė už mano nuodėmes ir prisikėlė iš numirusių. Jis yra mano Viešpats ir Gelbėtojas. Amen.“
Čia galite užduoti klausimus ir gauti atsakymus iš kitų bendruomenės narių.

48 klausimų

52 atsakymų

183 vartotojų

...